Smutsen hämmar din elproduktion – vi rengör dina solceller

Under förra året hade solcellsmarknaden sitt bästa år någonsin. I och med de skenande elpriserna sökte folk sätt att både sänka sin befintliga elförbrukning samtidigt som de längtade efter billigare produktion. Solceller har under de senaste åren lyfts fram som både ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ och mellan våren 2021 och våren 2022 ökade antalet föranmälningar till Sveriges elnät med hela 500 procent.

Något som det däremot inte talas lika mycket om är att man behöver rengöra sina solceller. Precis som ett fönster eller en husfasad utsätts solcellerna för yttre påverkan, så som väder och vind likväl som smuts från marken och luften. Det är inte bara en fråga om snygg estetik. När solcellerna får en beläggning av smuts, snö eller löv på sig försämras din elproduktion. Solen har inte samma enkla förutsättningar och måste tränga igenom lagret, vilket kan leda till att du tappar så mycket som 20 procent av din normala produktion.

”Beroende på vart i landet man bor och hur solcellerna är placerade kan det skilja sig i hur ofta man behöver rengöra dem”, säger Viktor Ahonen, säljare på Städkonsult, och fortsätter:

”Bor man till exempel på landet nära grusvägar kan man behöva tvätta oftare än någon som bor i staden. Men vi rekommenderar rengöring 1-2 gånger per år.”

Städkonsult har utfört solcellsrengöring i ungefär en månad och är det första företaget i Skaraborg som erbjuder denna tjänst. Vid tvätten används samma metod som vid fönster- eller fasadtvätt.

”Vi använder oss av något som kallas ultrarent vatten, det passerar ett filter innan användning för att inte lämna efter sig några kalkavlagringar eller någon beläggning. Det blir skinande rent!”

Smutsiga panelers påverkan
När solceller får en beläggning av smuts alternativt täcks av löv eller snö minskar elproduktionen eftersom panelernas fulla kapacitet inte kan nyttjas. Det kan handla om ett bortfall i produktion på upp till 20 procent.

Vad innebär det i praktiken? Jo, om en villaägare anpassat sin solcellsanläggning och dess produktion till sin årsförbrukning, normalt cirka 15 000 kWh, innebär ett produktionstapp på 20 procent motsvarande 3 000 kWh. När villaägaren inte kan producera de 3 000 kWh måste den i stället köpas via elhandlare. Det innebär en direkt ökad löpande kostnad för energi. Hur stor kostnaden blir beror på vilket pris du har i ditt elavtal.

Är du intresserad av att veta mer, eller boka in en rengöring av dina solceller? Då står Viktor Ahonen till ditt förfogande. Vi hjälper både privatpersoner och företag.

Prata med mig

Viktor Ahonen
Försäljning
0500-74 98 72

Som anställd hos oss har du tillgång till: 

+ Friskvårdsbidrag

+ Massage

+ Naprapat och kiropraktor

+ Företagshälsovård

+ Kontinuerlig utbildning

Prata med Ida
på HR för mer information.

Ida Knutsson
0500-74 98 73

Boka möte